Du lich Malaysia,Du Lich Myanmar , Du Lich Indonesia , Du Lich Philippines cảm nhận nền văn hóa đọc đáo Du Lich Singapore đất nước sạch nhất thế giới Du Lich Campuchia, Du Lich Lao cảm nhận nét riêng của dân bản địa hay là đi Du Lich Maldives, Du Lich Uc những miền đất dành cho người thích khám phá .